Data: 08-12-2022 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 07.12.2022 >> Vizita Total: 93 << Emergjenca 48. Kirurgji 9. Interno 25. Ortopedi 2. Urologji 2. Neurologji 1. Pulmologji 1. ORL 1. QKUK 3. Aksidente 4. Sulm fizik 2. >> Lindje 8 << Meshkuj 3. Femra 5.    

Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 82 << Emergjenca 43. Kirurgji 12. Interno 22. Ortopedi 6. Urologji 5. QKUK 1. Aksidente 1. Lëndim në punë 1. Sulm fizik / >> Lindje 10 << Meshkuj 3. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 05.12.2022 >> Vizita Total: 86 << Emergjenca 32. Kirurgji 10. Interno 27. Ortopedi 13. Urologji 5. Pulmologji 2. Neurologji 1. QKUK 2. Aksidente 3. Sulm fizik / >> Lindje 6 << Meshkuj 1. Femra 5.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 04.12.2022 >> Vizita Total: 67 << Emergjenca 32. Kirurgji 10. Interno 16. Ortopedi 6. Urologji 7. Pulmologji 1. Neurologji 6. QKUK / Aksidente 7. Sulm fizik 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 03.12.2022 >> Vizita Total: 81 << Emergjenca 31. Kirurgji 6.. Interno 25. Ortopedi 14. Pulmo 11. Pulmologji 1. Anestezioni 1. QKUK 3. Aksidente 3. Lëndim në punë 1. Exitus 1 >> Lindje 8 << Meshkuj 1. Femra 7.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 02.12.2022 >> Vizita Total: 79 << Emergjenca 30. Kirurgji 15. Interno 20. Ortopedi 15. Pulmo 1. Neurologji / Oftalmologji / QKUK 1. Aksidente 4. Sulm fizik 1. >> Lindje 11 << Meshkuj 4. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 01.12.2022 >> Vizita Total: 64 Emergjenca 23. Kirurgji 13. Interno 12. Pulmologji 1. Urologji 5. Neurologji 3. QKUK / Aksidente 3. Sulm fizik 2. >> Lindje: 9 << Meshkuj 5. Femra 4.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 30.11.2022 >> Vizita Total: 90 << Emergjenca 26. Kirurgji 20. Interno 33. Ortopedi 4. Urologji 4. Neurologji 3. Anestezioni 1. QKUK 2. Dhunë në familje 1. Intoksikim medikamentoz 1. Tentim suicid 1. Rrëzim 1. Lëndim në punë 2. >> Lindje: 9. Meshkuj 7. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 29.11.2022 >> Vizita: Total: 79 << Emergjenca 32. Kirurgji 14. Interno 22. Ortopedi 10. Urologji 7. Neurologji 2. Infektiv 1. Pulmologji 1. QKUK 1. Anestezioni 1. Sulm fizik 1. >> Lindje: 9. << Meshkuj 4. Femra 5. (-1).

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 28.11.2022 >> Vizita: Total: 79 << Emergjenca 18. Kirurgji 21. Interno 26. Ortopedi 11. Urologji 6. Neurologji 6. Anestezioni 1. Pulmologji 1. Aksidente 1. Dhunë familjare 1. Sulm fizik 2. >> Lindje: 3.<< Meshkuj 1. Femra 2.