Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

30.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 39;
Kirurgji 14;
Interno 32;
Ortopedi 22;
Urologji 4;
Neurologji 3;
Pulmologji 3;
QKUK 2;
Aksidente 3;
Sulm Fizik 2;
Oftalmo 1;
>>LINDJE 8;
Meshkuj 4;
Femra 4;

Lexo Komentet

Comments are closed.