Data: 19-06-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

15.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 39;  Kirurgji 15;  Interno 30;  Ortopedi 13;  Urologji 4;  Neurologji 3;  Pulmologji 1;  QKUK 1;  Aksidente 7;  Sulm Fizik 2;  Lëndim në punë 1; >> LINDJE 13;  Meshkuj 7;  Femra 6;

Lexo Komentet

Comments are closed.