Data: 14-04-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

18.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 25;
Kirurgji 16;
Interno 26;
Ortopedi 24;
Urologji 8;
Neurologji 3;
Psikiatri 1;
Anestezion 1;
QKUK 1;
Aksidente 1;
Sulm Fizik 2;
Lëndim në punë 2;
>> LINDJE 9;
Meshkuj 6;
Femra 3;

Lexo Komentet

Comments are closed.