Data: 30-05-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

18.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 22;
Kirurgji 18;
Interno 27;
Ortopedi 20;
Urologji 7;
Neurologji 2;
Pulmologji 2;
Aksidente 8;
LINDJE 7;
Meshkuj 3;
Femra 4;

Lexo Komentet

Comments are closed.