Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

12.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 72;  Kirurgji 15;  Interno 33;  Ortopedi 26;  Urologji 6;  Neurologji 3;  Pulmologji 2;  Infektiv 1;  QKUK 3;  Aksidente 9; >> LINDJE 7;  Meshkuj 1;  Femra 6;

Lexo Komentet

Comments are closed.