Data: 18-05-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

08.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 56;
Kirurgji 18;
Interno 45;
Ortopedi 23;
Urologji 5;
Neurologji 5;
Psikiatri 2;
Anestezion
QKUK 2;
Aksidente 6;
>>LINDJE 10;
Meshkuj 7;
Femra 3;

Lexo Komentet

Comments are closed.