Data: 14-04-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

23.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 26;
Kirurgji 14;
Interno 18;
Ortopedi 14;
Urologji 6;
Neurologji 3;
QKUK 3;
Sulm Fizik 1;
>>LINDJE 3;
Meshkuj 2;
Femra 1;

Lexo Komentet

Comments are closed.