Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

12.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 57;  Kirurgji 14;  Interno 23;  Ortopedi 16;  Urologji 1;  Neurologji 3;  Pulmologji 1;  QKUK 1;  Aksidente 12;  Sulm Fizik 1;  ORL    >> LINDJE 13;  Meshkuj 7;  Femra 6;

Lexo Komentet

Comments are closed.