Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

17.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 49;  Kirurgji 13;  Interno 21;  Ortopedi 11;  Urologji 7;   QKUK 1;  Aksidente 9;  Sulm Fizik;  LINDJE 10;  Meshkuj 3;  Femra 7;

Lexo Komentet

Comments are closed.