Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

06.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 68;  Kirurgji 10;  Interno 20;  Ortopedi 33;  Urologji 3;  Neurologji 7;  Pulmologji 2;  Psikiatri 1;  Aksidente 4;  Sulm Fizik 14;   >>LINDJE 6  Meshkuj 4  Femra 2

Lexo Komentet

Comments are closed.