Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

29.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40;
Kirurgji 17;
Interno 30;
Ortopedi 21;
Urologji 4;
Neurologji 4;
Psikiatri 2;
QKUK 2;
Aksidente 4;
>>LINDJE 5;
Meshkuj 1;
Femra 4;

Lexo Komentet

Comments are closed.