Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

19.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 44;  Kirurgji 10;  Interno 24;  Ortopedi 21;  Urologji 3;  Neurologji 2;  Pulmologji 1;  Aksidente 1;  Sulm Fizik 1;   >> LINDJE 11;  Meshkuj 4;  Femra 7;

Lexo Komentet

Comments are closed.