Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

28.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 25;
Kirurgji 16;
Interno 15;
Ortopedi 11;
Urologji 6;
Neurologji 2;
Pulmologji 2;
Infektiv 1;
Psikiatri 1;
Aksidente 9;
Sulm Fizik 1;
Lëndim në punë 1;
>>LINDJE 5;
Meshkuj 2;
Femra 3;

Lexo Komentet

Comments are closed.