Data: 01-12-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

09.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30;
Kirurgji 11;
Interno 17;
Ortopedi 10;
Urologji 4;
Neurologji 4;
Pulmologji 3;
Psikiatri 1;
Aksidente 3;
Sulm Fizik 4;
LINDJE 3;
Meshkuj 1;
Femra 2;

Lexo Komentet

Comments are closed.