Data: 09-12-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

13.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca- 46;
 Kirurgji- 12;
 Interno- 27;
 Ortopedi- 14;
 Urologji- 8;
 Tentim suicid- 2;
 LINDJE >> 8;
 Meshkuj- 4;
 Femra- 4;

Lexo Komentet

Comments are closed.