Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

25.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30;
Kirurgji 20;
Interno 16;
Ortopedi 11;
Urologji 3;
Neurologji 3;
Pulmologji 3;
QKUK 2;
Aksidente 1;
Sulm Fizik 1;
>>LINDJE 8;
Meshkuj 6;
Femra 2;

Lexo Komentet

Comments are closed.