Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

17.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 44;
Kirurgji 18;
Interno 26;
Ortopedi 20;
Urologji 6;
Neurologji 4;
Pulmologji 2;
QKUK 5;
Aksidente 4;
Sulm Fizik 1;
>> LINDJE 13;
Meshkuj 5;
Femra 8;

Lexo Komentet

Comments are closed.