Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

15.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 53;
Kirurgji 23;
Interno 28;
Ortopedi 32;
Urologji 6;
Neurologji 5;
QKUK 2;
Aksidente 5;
Lëndim në punë 3;
Dhunë në familje 1;
>>LINDJE 7;
Meshkuj 5;
Femra 2;

Lexo Komentet

Comments are closed.