Data: 14-04-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

22.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 51;
Kirurgji 16;
Interno 21;
Ortopedi 25;
Urologji 5;
Neurologji 1;
Pulmologji 1;
Psikiatri 1;
QKUK 3;
Aksidente 4;
Sulm Fizik 1;
>>LINDJE 5;
Meshkuj 2;
Femra 3;

Lexo Komentet

Comments are closed.