Data: 14-04-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

16.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 32;  Kirurgji 12;  Interno 22;  Ortopedi 17;  Urologji 4;  Neurologji 2;  Pulmologji 1;  Infektiv 2;  QKUK 1;  Aksidente 4;  LINDJE 3;  Meshkuj 2;  Femra 1;

Lexo Komentet

Comments are closed.