Data: 19-06-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

18.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 41;  Kirurgji 15;  Interno 26;  Ortopedi 24;  Urologji 5;  Neurologji 2;  QKUK 1;  Aksidente 1; >> LINDJE 4;  Meshkuj 1;  Femra 3;

17.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 46;  Kirurgji 12;  Interno 26;  Ortopedi 15;  Urologji 4;  Neurologji 5;   Aksidente 2;  Sulm Fizik 2;  >> LINDJE 2;  Meshkuj 1;  Femra 1;

16.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 48;  Kirurgji 17;  Interno 28;  Ortopedi 14;  Urologji 14;  Neurologji 1;  Infektiv 2;  QKUK 1;  Aksidente 3;  Sulm Fizik 1;  Dhunë në familje 1;  Helmim me barna 1;  >> LINDJE 10;  Meshkuj 8;  Femra 2;

15.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 39;  Kirurgji 15;  Interno 30;  Ortopedi 13;  Urologji 4;  Neurologji 3;  Pulmologji 1;  QKUK 1;  Aksidente 7;  Sulm Fizik 2;  Lëndim në punë 1; >> LINDJE 13;  Meshkuj 7;  Femra 6;

14.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 45;  Kirurgji 26;  Interno 32;  Ortopedi 12;  Urologji 7;  Neurologji 4;  Pulmologji 2;    QKUK 1;  Aksidente 5;  Sulm Fizik 3;  Lëndim në punë 1;  >> LINDJE 5;  Meshkuj 2;  Femra 3;

13.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 45;  Kirurgji 15;  Interno 26;  Ortopedi 16;  Urologji 9;  Neurologji 4;   QKUK 3;  Aksidente 10;  Sulm Fizik 1; >> LINDJE 13;  Meshkuj 6;  Femra 7;

12.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 72;  Kirurgji 15;  Interno 33;  Ortopedi 26;  Urologji 6;  Neurologji 3;  Pulmologji 2;  Infektiv 1;  QKUK 3;  Aksidente 9; >> LINDJE 7;  Meshkuj 1;  Femra 6;

11.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 50; Kirurgji 18; Interno 28; Ortopedi 16; Urologji 5; Neurologji 2; Pulmologji 1; Infektiv 1; Psikiatri 1; Aksidente 8; Sulm Fizik 1; >> LINDJE 4; Meshkuj 1; Femra 3;

10.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 51;  Kirurgji 12;  Interno 31;  Ortopedi 10;  Urologji 4;  Neurologji 1;  Pulmologji 1    QKUK 1;  Aksidente 8;  >> LINDJE 5;  Meshkuj 4;  Femra 1;

09.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 51;  Kirurgji 19;  Interno 36;  Ortopedi 16;  Urologji 8;  Neurologji 2;  Pulmologji 4;   Aksidente 7;  Sulm Fizik 1;  >> LINDJE 14;  Meshkuj 7;  Femra 7;

08.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 50;  Kirurgji 20;  Interno 22;  Ortopedi 22;  Urologji 7;  Neurologji 4;  QKUK 3;  Aksidente 1;  Lëndim në punë 2;   >> LINDJE 4;  Meshkuj 2;  Femra 2;

07.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 48;  Kirurgji 9;  Interno 27;  Ortopedi 25;  Urologji 10;  Neurologji 4;  QKUK 2;  Aksidente 5;  Sulm Fizik 2;  >> LINDJE 10;  Meshkuj 4;  Femra 6;

06.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 45;  Kirurgji 25;  Interno 34;  Ortopedi 25;  Urologji 9;  Neurologji 4;  Aksidente 10;  Helmim me barna 1;  >> LINDJE 8;  Meshkuj 3;  Femra 5;

05.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 55;  Kirurgji 19;  Interno 33;  Ortopedi 20;  Urologji 15;  Neurologji 2;  Pulmologji 4;  QKUK 4;  Aksidente 11;  Sulm Fizik 1; Dhunë në familje 1;  >> LINDJE 9;  Meshkuj 7;  Femra 2;

04.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 44;  Kirurgji 8;  Interno 27;  Ortopedi 15;  Urologji 7;  Neurologji 2;  Pulmologji 2;  QKUK 5;  Aksidente 3;  Exitus 1;  >> LINDJE 9;  Meshkuj 6;  Femra 3;

03.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 43;  Kirurgji 24;  Interno 21;  Ortopedi 21;  Urologji 4;  Neurologji 2;  Pulmologji 1; Psikiatri 1;  QKUK 2;  Aksidente 6;  Sulm Fizik 2; >> LINDJE 6;  Meshkuj 2;  Femra 4;

02.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 56;  Kirurgji 13;  Interno 38;  Ortopedi 14;  Urologji 3;  Neurologji 5;  QKUK 3;  Aksidente 9;  >> LINDJE 13;  Meshkuj 5;  Femra 8;

01.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 57;  Kirurgji 20;  Interno 25;  Ortopedi 20;  Urologji 9;  Neurologji 5;  QKUK 2;  Aksidente 2;  Sulm Fizik 1;  Lëndim në punë 1; >> LINDJE 8;  Meshkuj 3;  Femra 5;

31.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 44; Kirurgji 19; Interno 31; Ortopedi 22; Urologji 5; Neurologji 4; QKUK 1; Aksidente 1; Sulm Fizik 1; Dhunë në familje 1; >> LINDJE 8; Meshkuj 6; Femra 2;

30.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 37; Kirurgji 6; Interno 15; Ortopedi 11; Urologji 3; Neurologji 5; Aksidente 3; Lëndim në punë 1; Tentim suicid 1; >> LINDJE 7; Meshkuj 1; Femra 6;

29.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 50; Kirurgji 19; Interno 41; Ortopedi 22; Urologji 5; QKUK 2; Aksidente 3; >> LINDJE 7; Meshkuj 4; Femra 3;

28.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 35; Kirurgji 13; Interno 24; Ortopedi 21; Urologji 11; QKUK 1; Aksidente 2; >> LINDJE 1; Meshkuj 1;

27.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 67; Kirurgji 12; Interno 28; Ortopedi 31; Urologji 12; Neurologji 3; Pulmologji 3; QKUK 3; Aksidente 11; Sulm Fizik 2; Exitus 2; >> LINDJE 5; Meshkuj 3; Femra 2;

26.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 57; Kirurgji 15; Interno 23; Ortopedi 23; Urologji 3; Neurologji 2; Infektiv 1; QKUK 3; Aksidente 7; >>LINDJE 7; Meshkuj 4; Femra 3;

25.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 55; Kirurgji 25; Interno 22; Ortopedi 33; Urologji 5; QKUK 1; Aksidente 3; Sulm Fizik 1; >>LINDJE 10; Meshkuj 5; Femra 5;

24.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 50; Kirurgji 15; Interno 36; Ortopedi 15; Urologji 11; Neurologji 3; Pulmologji 1; Aksidente 11; Lëndim në punë 1; >>LINDJE 5; Meshkuj 1; Femra 4;

23.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 56; Kirurgji 15; Interno 37; Ortopedi 20; Urologji 5; QKUK 1; Aksidente 6; >>LINDJE 9; Meshkuj 6; Femra 3;

22.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40; Kirurgji 16; Interno 31; Ortopedi 29; Urologji 8; Neurologji 3; Pulmologji 1; QKUK 4; Aksidente 4; Sulm Fizik 1; >>LINDJE 7; Meshkuj 3; Femra 4;

21.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 46; Kirurgji 11; Interno 22; Ortopedi 17; Urologji 8; Neurologji 4; QKUK 3; Aksidente 4; Sulm Fizik 5; >> LINDJE 5; Meshkuj 2; Femra 3;

20.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 60; Kirurgji 11; Interno 20; Ortopedi 26; Urologji 6; Neurologji 6; QKUK 1; Aksidente 9; Sulm Fizik 2; Lëndim në punë 2; >> LINDJE 4; Meshkuj 4;

19.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 44;  Kirurgji 10;  Interno 24;  Ortopedi 21;  Urologji 3;  Neurologji 2;  Pulmologji 1;  Aksidente 1;  Sulm Fizik 1;   >> LINDJE 11;  Meshkuj 4;  Femra 7;

18.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 25; Kirurgji 16; Interno 26; Ortopedi 24; Urologji 8; Neurologji 3; Psikiatri 1; Anestezion 1; QKUK 1; Aksidente 1; Sulm Fizik 2; Lëndim në punë 2; >> LINDJE 9; Meshkuj 6; Femra 3;

17.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 44; Kirurgji 18; Interno 26; Ortopedi 20; Urologji 6; Neurologji 4; Pulmologji 2; QKUK 5; Aksidente 4; Sulm Fizik 1; >> LINDJE 13; Meshkuj 5; Femra 8;

16.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 46; Kirurgji 29; Interno 45; Ortopedi 10; Urologji 11; Neurologji 4; Pulmologji 2; Anestezion 1; QKUK 3; Aksidente 5; Sulm Fizik 3; Lëndim në punë 1; >> LINDJE 12; Meshkuj 4; Femra 8;

15.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 53; Kirurgji 23; Interno 28; Ortopedi 32; Urologji 6; Neurologji 5; QKUK 2; Aksidente 5; Lëndim në punë 3; Dhunë në familje 1; >>LINDJE 7; Meshkuj 5; Femra 2;

14.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 34; Kirurgji 20; Interno 22; Ortopedi 14; Urologji 2; Neurologji 6; Aksidente 6; Sulm Fizik 6; Lëndim me armë 1; LINDJE 8; Meshkuj 4; Femra 4;

13.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 47; Kirurgji 17; Interno 17; Ortopedi 20; Urologji 2; Neurologji 1; Pulmologji 2; QKUK 2; Aksidente 3; Sulm Fizik 2; >>LINDJE 2; Meshkuj 2;

12.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 57;  Kirurgji 14;  Interno 23;  Ortopedi 16;  Urologji 1;  Neurologji 3;  Pulmologji 1;  QKUK 1;  Aksidente 12;  Sulm Fizik 1;  ORL    >> LINDJE 13;  Meshkuj 7;  Femra 6;

11.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 48;  Kirurgji 10;  Interno 31;  Ortopedi 18;  Urologji 6;  Neurologji 4;  QKUK 1;  Aksidente 6;  Sulm Fizik 1;  Lëndim në punë 1;  Exitus 1;  Tentim suicid 1;  ORL    >> LINDJE 11;  Meshkuj 6;  Femra 5;

10.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 34;  Kirurgji 15;  Interno 29;  Ortopedi 20;  Urologji 7;  Neurologji 4;  QKUK 2;  Aksidente 5;  Sulm Fizik 2;  >>LINDJE 11;  Meshkuj 4;  Femra 7;

09.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 48;Kirurgji 7;Interno 33;Ortopedi 19;Urologji 7;Neurologji 5;QKUK 2;Aksidente 6;Sulm Fizik 2;LINDJE 8;Meshkuj 2;Femra 6;

08.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 56; Kirurgji 18; Interno 45; Ortopedi 23; Urologji 5; Neurologji 5; Psikiatri 2; Anestezion QKUK 2; Aksidente 6; >>LINDJE 10; Meshkuj 7; Femra 3;

07.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 52; Kirurgji 16; Interno 23; Ortopedi 26; Urologji 6; Neurologji 4; QKUK 2; Aksidente 3; Sulm Fizik 7;LINDJE 5;Meshkuj 5;

06.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 68;  Kirurgji 10;  Interno 20;  Ortopedi 33;  Urologji 3;  Neurologji 7;  Pulmologji 2;  Psikiatri 1;  Aksidente 4;  Sulm Fizik 14;   >>LINDJE 6  Meshkuj 4  Femra 2

05.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 55;Kirurgji 20;Interno 25;Ortopedi 19;Urologji 4;Neurologji 2;Aksidente 2;Sulm Fizik 2;>>LINDJE 19;Meshkuj 12;Femra 7;

04.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 55; Kirurgji 15; Interno 34; Ortopedi 22; Urologji 11; Neurologji 7; Pulmologji 4; Psikiatri 2; Anestezion 1; QKUK 2; Aksidente 8; Sulm Fizik 2; LINDJE 19; Meshkuj 10; Femra 9;

03.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 48; Kirurgji 18; Interno 28; Ortopedi 10; Urologji 4; Neurologji 5; QKUK 2; Aksidente 9; Sulm Fizik 2; >>LINDJE 10; Meshkuj 4; Femra 6;

02.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 33; Kirurgji 21; Interno 18; Ortopedi 24; Urologji 8; Neurologji 2; QKUK 3; Aksidente 5; LINDJE 9; Meshkuj 5; Femra 4;

01.05.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40; Kirurgji 19; Interno 27; Ortopedi 8; Urologji 6; Neurologji 1; Psikiatri 2; Aksidente 6; Sulm Fizik 2; ORL 1;LINDJE 5; Meshkuj 1; Femra 4; LINDJE 5; Meshkuj 1; Femra 4;

30.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 39; Kirurgji 14; Interno 32; Ortopedi 22; Urologji 4; Neurologji 3; Pulmologji 3; QKUK 2; Aksidente 3; Sulm Fizik 2; Oftalmo 1; >>LINDJE 8; Meshkuj 4; Femra 4;

29.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40; Kirurgji 17; Interno 30; Ortopedi 21; Urologji 4; Neurologji 4; Psikiatri 2; QKUK 2; Aksidente 4; >>LINDJE 5; Meshkuj 1; Femra 4;

28.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 25; Kirurgji 16; Interno 15; Ortopedi 11; Urologji 6; Neurologji 2; Pulmologji 2; Infektiv 1; Psikiatri 1; Aksidente 9; Sulm Fizik 1; Lëndim në punë 1; >>LINDJE 5; Meshkuj 2; Femra 3;

27.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 47; Kirurgji 18; Interno 22; Ortopedi 24; Urologji 5; Neurologji 4; QKUK 1; Aksidente 9; Exitus 1; >>LINDJE 12; Meshkuj 5; Femra 7;

26.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 50; Kirurgji 13; Interno 29; Ortopedi 8; Urologji 8; Neurologji 3; QKUK 2; Aksidente 11; Sulm Fizik 1; >>LINDJE 12; Meshkuj 9; Femra 3;

25.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30; Kirurgji 20; Interno 16; Ortopedi 11; Urologji 3; Neurologji 3; Pulmologji 3; QKUK 2; Aksidente 1; Sulm Fizik 1; >>LINDJE 8; Meshkuj 6; Femra 2;

24.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 32; Kirurgji 16; Interno 36; Ortopedi 25; Urologji 4; Pulmologji 1; Infektiv 1; QKUK 1; Aksidente 1; Sulm Fizik 2; >>LINDJE 9; Meshkuj 3; Femra 6;

23.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 26; Kirurgji 14; Interno 18; Ortopedi 14; Urologji 6; Neurologji 3; QKUK 3; Sulm Fizik 1; >>LINDJE 3; Meshkuj 2; Femra 1;

22.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 51; Kirurgji 16; Interno 21; Ortopedi 25; Urologji 5; Neurologji 1; Pulmologji 1; Psikiatri 1; QKUK 3; Aksidente 4; Sulm Fizik 1; >>LINDJE 5; Meshkuj 2; Femra 3;

21.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 37; Kirurgji 10; Interno 35; Ortopedi 8; Urologji 5; Neurologji 6; Psikiatri 3; QKUK 3; Aksidente 7; Sulm Fizik 1; Tentim suicid 1; Dhunë në familje 1; LINDJE 4; Meshkuj 2; Femra 2;

20.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 20;  Kirurgji 12;  Interno 26;  Ortopedi 25;  Urologji 2;  Neurologji 4;   QKUK 2;  Aksidente 3; >> LINDJE 12;  Meshkuj 8;  Femra 4;

19.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 50; Kirurgji 22; Interno 20; Ortopedi 14; Urologji 7; Neurologji 3; Pulmologji 2; QKUK 2; Aksidente 10; Sulm Fizik 2; >>LINDJE 6; Meshkuj 5; Femra 1;

18.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 22; Kirurgji 18; Interno 27; Ortopedi 20; Urologji 7; Neurologji 2; Pulmologji 2; Aksidente 8; LINDJE 7; Meshkuj 3; Femra 4;

17.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 49;  Kirurgji 13;  Interno 21;  Ortopedi 11;  Urologji 7;   QKUK 1;  Aksidente 9;  Sulm Fizik;  LINDJE 10;  Meshkuj 3;  Femra 7;

16.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 32;  Kirurgji 12;  Interno 22;  Ortopedi 17;  Urologji 4;  Neurologji 2;  Pulmologji 1;  Infektiv 2;  QKUK 1;  Aksidente 4;  LINDJE 3;  Meshkuj 2;  Femra 1;

15.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 34;  Kirurgji 12;  Interno 25;  Ortopedi 19;  Urologji 3;  Neurologji 5;  Aksidente 1;  Sulm Fizik 1;  LINDJE 9;  Meshkuj 4;  Femra 5;

14.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 52;  Kirurgji 12;  Interno 26;  Ortopedi 15;  Urologji 8; QKUK 1;  Aksidente 14;  Sulm Fizik 1;  Exitus 1;  LINDJE 9;  Meshkuj 5;  Femra 4;

13.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 32; Kirurgji 10; Interno 27; Ortopedi 16; Urologji 4; Neurologji 3; QKUK 1; Aksidente 9; Sulm Fizik 1; LINDJE 7; Meshkuj 5; Femra 2;

12.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 36; Kirurgji 6; Interno 36; Ortopedi 13; Urologji 2; Neurologji 10; QKUK 2; Aksidente 7; Sulm Fizik 1;

11.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 24; Kirurgji 20; Interno 20; Ortopedi 18; Urologji 8; Neurologji 3; QKUK 1; Aksidente 1; Sulm Fizik 1; LINDJE 7; Meshkuj 6; Femra 1;

10.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40; Kirurgji 7; Interno 30; Ortopedi 22; Urologji 5; Neurologji 5; Pulmologji 2; QKUK 1; Aksidente 1; Sulm Fizik 2; Lëndim në punë 1; Dhunë në familje 1; LINDJE 4; Meshkuj 3; Femra 1;

09.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30; Kirurgji 11; Interno 17; Ortopedi 10; Urologji 4; Neurologji 4; Pulmologji 3; Psikiatri 1; Aksidente 3; Sulm Fizik 4; LINDJE 3; Meshkuj 1; Femra 2;

08.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 33; Kirurgji 12; Interno 19; Ortopedi 15; Urologji 4; Neurologji 4; Pulmologji 2; Lëndim në punë 1; LINDJE 4; Meshkuj 3; Femra 1;

07.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 24;Kirurgji 14;Interno 15;Ortopedi 11;Urologji 3;Neurologji 1;Anestezion 1;QKUK 2;Aksidente 1;Exitus 1;LINDJE 10;Meshkuj 5;Femra 5;

06.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30; Kirurgji 20; Interno 16; Ortopedi 11; Urologji 3; Neurologji 3; Pulmologji 3; QKUK 2; Aksidente 1; Sulm Fizik 1; Lëndim në punë 1; LINDJE 10; Meshkuj 2; Femra 8;

05.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 36; Kirurgji 12; Interno 24; Ortopedi 12; Urologji 6; Neurologji 3; Aksidente 3; Tentim suicid 1; LINDJE 9; Meshkuj 4; Femra 5;

04.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30; Kirurgji 11; Interno 20; Ortopedi 9; Urologji 3; Neurologji 6; Pulmologji 2; Infektiv 1; Aksidente 2; Sulm Fizik 2; >>LINDJE 9; Meshkuj 4; Femra 5;

03.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 27; Kirurgji 15; Interno 29; Ortopedi 9; Urologji 5; QKUK 2; Aksidente 8; Sulm Fizik 1; LINDJE 4; Meshkuj 4; Femra /

02.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40; Kirurgji 18; Interno 2; Ortopedi 13; Urologji 6; Neurologji 2; Pulmologji 2; Psikiatri 1; Anestezion 1; QKUK 1; Aksidente 5; Exitus 1; Tentim suicid 1;>>LINDJE 3; Meshkuj 2; Femra 1;

01.04.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 39; Kirurgji 13; Interno 25; Ortopedi 13; Urologji 6; Neurologji 1; Pulmologji 1; Aksidente 2; LINDJE 4; Meshkuj 1; Femra 3;

31.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 23; Kirurgji 15; Interno 20; Ortopedi 23; Urologji 6; Neurologji 3; Pulmologji 1; QKUK 1; Sulm Fizik 1; LINDJE 10; Meshkuj 5; Femra 5;

30.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 41; Kirurgji 16; Interno 21; Ortopedi 15; Urologji 5; QKUK 3; Aksidente 3; Sulm Fizik 5; Exitus 1;LINDJE 6;Meshkuj 4;Femra 2;

29.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 37;  Kirurgji 16;  Interno 23;  Ortopedi 16;  Urologji 3;  Neurologji 2;  QKUK 2;  Aksidente 3;  Lëndim në punë 1;  Exitus 1;    >> LINDJE 7;  Meshkuj 5;  Femra 2;

28.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 50; Kirurgji 16; Interno 29; Ortopedi 7; Urologji 7; Neurologji 2; Infektiv 1; QKUK 3; Aksidente 5; Exitus 1; >> LINDJE 11; Meshkuj 6; Femra 5;

27.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 30; Kirurgji 7; Interno 24; Ortopedi 15; Urologji 5; Neurologji 5; Pulmologji 1; Infektiv 2; Anestezion 1; Aksidente 7; Tentim suicid 1; LINDJE 9; Meshkuj 3; Femra 6;

26.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 40; Kirurgji 12; Interno 18; Ortopedi 14; Urologji 5; Neurologji 2; QKUK 1; Aksidente 3; Sulm Fizik 1; >> LINDJE 7; Meshkuj 5; Femra 2;

25.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 34;  Kirurgji 16;  Interno 25;  Ortopedi 17;  Urologji 7;  Pulmologji 1;  Infektiv 1;  QKUK 2;  Aksidente 4;  Sulm Fizik 2; Kafshim gjarpëri 1;  >> LINDJE 1;  Meshkuj 0  Femra 1;

24.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca   40;  Kirurgji   10;  Interno   35;  Ortopedi   12;  Urologji   2;  Neurologji   1;  QKUK   2;  Aksidente   1;  Sulm Fizik   2;  Lëndim në punë   1;  Tentim suicid   1;  >> LINDJE   6;  Meshkuj   5;  Femra   1;

23.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 38;  Kirurgji 17;  Interno 26;  Ortopedi 14;  Urologji 7;  Neurologji 3; QKUK 3;  Aksidente 3;  Sulm Fizik 2;  Lëndim në punë 2;  << LINDJE 10;  Meshkuj 5;  Femra 5;

22.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 42; Kirurgji 14; Interno 27; Ortopedi 9; Urologji 5; Neurologji 3; QKUK 1; Aksidente Sulm Fizik 4; Exitus 1; Tentim suicid 1; LINDJE >> 9; Meshkuj 6; Femra 3;

21.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 47; Kirurgji 14; Interno 38; Ortopedi 19; Urologji 4; Neurologji 6; Pulmologji 2; Aksidente 2; Sulm Fizik 2; LINDJE >> 9; Meshkuj 2; Femra 7;

20.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 33; Kirurgji 20; Interno 30; Ortopedi 20; Urologji 3; Neurologji 4; Pulmologji 1; QKUK 1; Aksidente 7; Lëndim në punë 1; Tjetër 1; LINDJE >> 11; Meshkuj 5; Femra 6;

19.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 34; Kirurgji 7; Interno 13; Ortopedi 14; Urologji 6; Neurologji 3; QKUK 1; Aksidente 19; Sulm Fizik 1; LINDJE >> 2; Meshkuj 1; Femra 1;

18.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 54; Kirurgji 10; Interno 22; Ortopedi 15; Urologji 7; Neurologji 3; Pulmologji 1; QKUK 3; Aksidente 4; Sulm Fizik 1; LINDJE >> 3; Meshkuj 2; Femra 1;

17.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 39; Kirurgji 19; Interno 26; Ortopedi 12; Urologji 2; Neurologji 2; Pulmologji 2; Infektiv 1; QKUK 1; Aksidente 2; Sulm Fizik 2; Lëndim në punë 1; LINDJE >> 10; Meshkuj 6; Femra 4;

16.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 31; Kirurgji 14; Interno 32; Ortopedi 9; Urologji 3; Neurologji 2; Aksidente 3; Sulm Fizik 3; Tentim suicid 1; LINDJE >> 7; Meshkuj 2; Femra 5;

15.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

Emergjenca 32; Kirurgji 12; Interno 21; Ortopedi 9; Urologji 5; Neurologji 1; QKUK 3; Aksidente 6; Sulm Fizik 2; Exitus 1; Tentim suicid 2; LINDJE >> 7; Meshkuj 3; Femra 4;

14.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 27;  Kirurgji 18;  Interno 20;  Ortopedi 19;  Urologji 5;  Aksidente 1;  Sulm Fizik 2;  LINDJE >> 4;  Meshkuj 3;  Femra 1;

13.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca- 46;  Kirurgji- 12;  Interno- 27;  Ortopedi- 14;  Urologji- 8;  Tentim suicid- 2;  LINDJE >> 8;  Meshkuj- 4;  Femra- 4;

12.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 80 << Emergjenca 25. Kirurgji 13. Interno 24. Ortopedi 13. Urologji 7. Neurologji 3. QKUK 1. Aksidente 4. Sulm fizik 1. >> Lindje 5  << Meshkuj 1. Femra 4.

11.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 77 << Emergjenca 37. Kirurgji 11. Interno 18. Ortopedi 6. Urologji 4. Neurologji 4. Psikiatri 2. Pulmologji 1. Infektiva 1. QKUK 1. Aksidente 3. >> Lindje 2 << Meshkuj 1. Femra 1.

10.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 87 << Emergjenca 50. Kirurgji 13. Interno 26. Ortopedi 8. Urologji 1. Infektiv 1. Anestezion 1. QKUK 2. Aksidente 6/16 >> Lindje 9 << Meshkuj 6. Femra 3.

09.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 95  << Emergjenca 21. Kirurgji 12. Interno 35. Ortopedi 21. Urologji 8. Neurologji 2. QKUK 1. Aksidente 1. >> Lindje 7 << Meshkuj 4. Femra 3.

08.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 77 << Emergjenca 33. Kirurgji 9. Interno 27. Ortopedi 10. Urologji 3. Neurologji 4. QKUK 2. Aksidente 6. Lëndim në punë 1. >> Lindje 9 << Meshkuj 3. Femra 6.

07.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 86 << Emergjenca 36. Kirurgji 9. Interno 26. Ortopedi 14. Urologji 8. Pulmologji 1. Tentim suicid 1. QKUK 1. Aksidente 2. Sulm fizik 3. >> Lindje 8 << Meshkuj 2. Femra 6.

06.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita  Total: 85 << Emergjenca 37. Kirurgji 13. Interno 25. Ortopedi 9. Urologji 6. Neurologji 3. Aksidente 3. Sulm fizik 1. >> Lindje 8 << Meshkuj 3. Femra 5.

05.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 84 << Emergjenca 31. Kirurgji 17. Interno 26. Ortopedi 12. Urologji 1. Pulmologji 2. Anestezioni 1. QKUK 3. Sulm fizik 2. Lëndim me armë zjarri 1. >> LINDJE 2 << Meshkuj / Femra 2.

04.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 72 << Emergjenca 32. Kirurgji 8. Interno 16. Ortopedi 14. Urologji 6. Neurologji 2. Psikiatri 1. QKUK 1. Aksidente 1. Tentim suicid 1. >> LINDJE 6 << Meshkuj 2. Femra 4.

03.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 91 << Emergjenca 45. Kirurgji 12. Interno 23. Ortopedi 12. Urologji 2. Neurologji 6. Dhunë në familje 1. QKUK 1. Aksidente 6. Tentim suicid 2. >> LINDJE 9 << Meshkuj 6/b Femra 4.

02.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 81 << Emergjenca 31. Kirurgji 13. Interno 20. Ortopedi 15. Urologji 7. Neurologji 3. Dhunë në familje 1. QKUK 1. Aksidente 2. Sulm fizik 1. >> LINDJE 8 << Meshkuj 4. Femra 4.

01.03.2023 – Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 100 << Emergjenca 47. Kirurgji 15. Interno 31. Ortopedi 9. Urologji 4. Neurologji 6. QKUK 1. Aksidente 5. Sulm fizik 2. >> LINDJE 6 << Meshkuj 2. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 28.03.2023 >> Vizita Total: 79 << Emergjenca 45. Kirurgji 8. Interno 19. Ortopedi 10. Urologji 5. Neurologji 2. QKUK 1. Aksidente 7. >> LINDJE 8 << Meshkuj 3./b Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 27.03.2023 >> Vizita Total: 96 << Emergjenca 43. Kirurgji 13. Interno 26. Ortopedi 15. Urologji 6. Neurologji 5. Pulmologji 2. QKUK 1. Aksidente 1. Sulm fizik 2. Lëndim në punë 1. >> LINDJE  7 << Meshkuj 2. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 26.02.2023 >> Vizita Total: 93 << Emergjenca 32. Kirurgji 13. Interno 18. Ortopedi 18. Urologji 8. Neurologji 3. QKUK 1. Aksidente 3. Sulm fizik 1. >> Lindje 1 << Meshkuj / Femra 1. Datë

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 25.02.2023 >> Vizita Total: 96 << Emergjenca 35. Kirurgji 18. Interno 28. Ortopedi 11. Urologji 8. Neurologji 6. Psikiatri 1. QKUK 1. Sulm fizik 2. >> Lindje 3 << Meshkuj 1. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 24.02.2023 >> Vizita  Total: 98 << Emergjenca 49. Kirurgji 13. Interno 29. Ortopedi 13. Urologji 4. Neurologji 4. Pulmologji 1. Aksidente 5. Sulm fizik 1. >> Lindje 7 << Meshkuj 3. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 23.02.2023 >> Vizita Total: 81 << Emergjenca 36. Kirurgji 11. Interno 18. Ortopedi 9. Urologji 7. Neurologji 2. Pulmologji 3. QKUK 3. Aksidente 4. Lëndim në punë 1. Infektiv 2. >> Lindje 9 << Meshkuj 6. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë:22.02.2023 >> Vizita Total: 95 << Emergjenca 38. Kirurgji 17. Interno 26. Ortopedi 14. Urologji 7. Neurologji 3. Lëndim në punë 2. QKUK 3. Aksidente 3. Sulm fizik 2. >> Lindje 7 << Meshkuj 6. Femra 1.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 21.02.2023 >> Vizita  Total: 97 << Emergjenca 45. Kirurgji 10. Interno 27. Ortopedi 15. Urologji 5. Neurologji 5. QKUK 1. Aksidente 2. Exitus 1. Lëndim në punë 4. >> Lindje 4 << Meshkuj 2. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 20.02.2023 >> Vizita Total: 97 << Emergjenca 40. Kirurgji 10. Interno 25. Ortopedi 18. Urologji 7. Aksidente 5. Tentim suicid 1. Dhunë në familje 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 3. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 19.02.2023 >> Vizita Total: 75 << Emergjenca 32. Kirurgji 8. Interno 20. Ortopedi 15. Urologji 1. Neurologji 4. Pulmologji 1 QKUK 1. Aksidente 1. Tentim suicide 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 2. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 18.02.2023 >> Vizita Total: 97 << Emergjenca 45. Kirurgji 21. Interno 20. Ortopedi 10. Urologji 7. Pulmologji 2. QKUK 3. Aksidente 4. Sulm fizik 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 17.02.2023 >> Vizita Total: 113 << Emergjenca 29. Kirurgji 16. Interno 34. Ortopedi 6. Urologji 6. Neurologji 5. Pulmologji 3. QKUK 1. Dhunë në familje 1. Sulm fizik 6. Aksidente 1. >> Lindje 5 << Meshkuj 3. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 16.02.2023 >> Vizita Total: 84 << Emergjenca 26. Kirurgji 7. Interno 22. Ortopedi 22. Urologji 3. Neurologji 1. Pulmologji 1. QKUK 1. Aksidente 1. Sulm fizik 1. >> Lindje 8 << Meshkuj 4. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 15.02.2023 >> Vizita Total: 98 << Emergjenca 38. Kirurgji 14. Interno 25. Ortopedi 18. Urologji 6. Neurologji 2. Sulm fizik 6 Aksidente 4. >> Lindje 6 << Meshkuj 3. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 14.02.2023 >> Vizita Total: 79 << Emergjenca 28. Kirurgji 10. Interno 21. Ortopedi 10. Urologji 7. Lëndim në punë 1. >> Lindje 5 << Meshkuj 1. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 13.02.2023 >> Vizita Total: 107  << Emergjenca 27. Kirurgji 23. Interno 28. Ortopedi 19. Urologji 5. Neurologji 6. Pulmologji 3. QKUK 1. Tentim Suicid 1. >> Lindje 5 << Meshkuj 2. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 12.02.2023 >> Vizita Total: 59 << Emergjenca 27. Kirurgji 4. Interno 17. Ortopedi 8. Urologji 6. Neurologji 3. QKUK 1. Pulmologji 1. Aksidente 1. Sulm fizik 1. >> Lindje 4 << Meshkuj 2. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 11.02.2023 >> Vizita Total: 82 << Emergjenca 54. Kirurgji 8. Interno 15. Ortopedi 11. Urologji 2. Neurologji 3. Pulmologji 1. Infektiv 1 Dhunë në familje 1. Aksidente 2. >> Lindje 3 << Meshkuj 1. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 10.02.2023 >> Vizita Total: 94 << Emergjenca 44. Kirurgji 26. Interno 23. Ortopedi 10. Urologji 6. Neurologji 6. Infektiv 2. Aksidente 3. Exitus 1. Sulm fizik 2. Lëndim në punë 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 09.02.2023 >> Vizita Total: 91 << Emergjenca 38. Kirurgji 10. Interno 21. Ortopedi 17. Urologji 8. Neurologji 3. QKUK 2. Aksidente 1. >> Lindje 9 << Meshkuj 3. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 08.02.2023 >> Vizita Total: 78 << Emergjenca 37. Kirurgji 15. Interno 25. Ortopedi 2. Urologji 6. QKUK 1. Aksidente 2. Sulm fizik 1. Tentim suicid 1. >> Lindje 8 << Meshkuj 5. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 07.02.2023 >> Vizita Total: 71 << Emergjenca 33. Kirurgji 7. Interno 18. Ortopedi 16. Urologji 3. Neurologji 2. Pulmologji 2. Lëndim në punë 1. QKUK 2. Aksidente 1. Tentim Suicid 1. >> Lindje 10 << Meshkuj 4. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 06.02.2023 >> Vizita Total: 86 << Emergjenca 43. Kirurgji 15. Interno 15. Ortopedi 11. Urologji 2. Neurologji 6. QKUK 1. Pulmologji 2. Aksidente 3. Dhunë në familje 1. Intox. medikament 2. >> Lindje 4 << Meshkuj 2. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 05.02.2023 >> Vizita Total: 59 << Emergjenca 32. Kirurgji 9. Interno 16. Ortopedi 8. Urologji 1. Neurologji 3. Pulmologji 2. Infektiv 1. QKUK 2. Sulm fizik 1. Aksidente 2. >> Lindje 7 << Meshkuj 5. Femra   2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 04.02.2023 >> Vizita Total: 68 << Emergjenca 26. Kirurgji 13. Interno 16. Ortopedi 10. Urologji 7. Neurologji 1. Pulmologji 1. Psikiatri 1. Tentim suicid 1. Sulm fizik 2. >> Lindje / Meshkuj / Femra /

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 03.02.2023 >> Vizita Total: 80 << Emergjenca 33. Kirurgji 12. Interno 16. Ortopedi 17. Urologji 1. Neurologji 4. Pulmologji 1. Narkoman 1. Aksidente 4. Eksitus 1. >> Lindje 8 << Meshkuj 4. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 02.02.2023 >> Vizita Total: 85 << Emergjenca 40. Kirurgji 18. Interno 20. Ortopedi 4. Urologji 3. Neurologji 2. QKUK 3. Aksidente 4. Sulm fizik 3. Lëndim në punë 1. >> Lindje 12 << Meshkuj 7. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 01.01.2023 >> Vizita Total: 95<< Emergjenca 37. Kirurgji 16. Interno 30. Ortopedi 9. Urologji 4. QKUK 6. Aksidente 11. Sulm fizik 5. Dhunë në familje 1. Tentim suicid 1. >> Lindje 13 << Meshkuj 9. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 31.01.2023 >> Vizita Total: 91 << Emergjenca 46. Kirurgji 13. Interno 21. Ortopedi 8. Urologji 5. QKUK 3. Aksidente 8. Sulm fizik 1. >> LINDJE 5 << Meshkuj 2. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 30.01.2023 >> Vizita Total: 84 << Emergjenca 37. Kirurgji 5. Interno 32. Ortopedi 6. Urologji 4. Neurologji 4. Psikiatri 1. QKUK 2. Aksidente 4. Sulm fizik 2. Tentim suicid 1. >> LINDJE 7 << Meshkuj 3. Femra 5/b

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 29.01.2023 >> Vizita Total: 62 << Emergjenca 21. Kirurgji 13. Interno 17. Ortopedi 12. Urologji 4. Neurologji 1. Aksidente 2. >> LINDJE 5 << Meshkuj 3. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 28.01.2023 >> Vizita Total: 79 << Emergjenca 24. Kirurgji 14. Interno 26. Ortopedi 14. Urologji 9. Neurologji 2. Pulmologji 2. Psikiatri 2. Sulm fizik 4. Tentim suicid 1. >> LINDJE 2. Meshkuj 2. Femra  

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 27.01.2023 >> Vizita Total:  86 << Emergjenca 41. Kirurgji 11. Interno 30. Ortopedi 10. Urologji 2. Neurologji 1. QKUK 5. Aksidente 6. Sulm fizik 2. >> LINDJE 8 << Meshkuj 5. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 26.01.2023 >> Vizita Total: 73 << Emergjenca 30. Kirurgji 10. Interno 22. Ortopedi 6. Urologji 4. Neurologji 4. QKUK 2. Aksidente 8. >> LINDJE 7 << Meshkuj 4. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 25.01.2023 >> Vizita Total: 105 << Emergjenca 52. Kirurgji 11. Interno 25. Ortopedi 9. Urologji 3. Neurologji 4. QKUK 4. Aksidente 3. Sulm fizik 2. Exitus 1. >> LINDJE 5 << Meshkuj 4. Femra 1.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 24.01.2023 >> Vizita Total: 100 << Emergjenca 25. Kirurgji 24. Interno 40. Ortopedi 10. Urologji 7. Neurologji 2. QKUK 3. Pulmologji 3. Aksidente 7. Sulm fizik 3. Dhunë në familje 1. >> Lindje 15 << Meshkuj 7. Femra 8.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 23.01.2023 >> Vizita Total: 110 << Emergjenca 52. Kirurgji 22. Interno 33. Ortopedi 8. Urologji 2. Neurologji 3. QKUK 2. Pulmologji 2. Aksidente 1. Sulm fizik 1. Lëndim në punë 1. Dhunë në familje 1. >> Lindje 12 << Meshkuj 6. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 22.01.2023 >> Vizita Total: 64 << Emergjenca 27. Kirurgji 15. Interno 17. Ortopedi 13. Urologji 1. Neurologji 1. Pulmologji 1. QKUK / Aksidente 2. Sulm fizik 3. >> Lindje: 9 << Meshkuj 6. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 21.01.2023 >> Vizita Total: 75 << Emergjenca 30. Kirurgji 12. Interno 25. Ortopedi 3. Urologji 2. Neurologji 4. QKUK 2. Aksidente 3. Pulmologji 3. >> Lindje: 6 << Meshkuj 3. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 20.01.2023 >> Vizita Total: 124 << Emergjenca 58. Kirurgji 21. Interno 33. Ortopedi 14. Urologji 6. Neurologji 1. Psikiatri 1. Anestezioni 1. QKUK 3. Aksidente 10. Sulm fizik 5. >> Lindje: 10. Meshkuj 5. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 19.01.2023 >> Vizita Total: 106 << Emergjenca 36. Kirurgji 25. Interno 30. Ortopedi 11. Urologji 8. Dhunë në familje 1. QKUK 1. Aksidente 3. Sulm fizik 3. >> Lindje: 10 << Meshkuj 5. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 18.01.2023 >> Vizita Total:  94 << Emergjenca 39. Kirurgji 15. Interno 28. Ortopedi 8. Urologji 3. Neurologji 2. Aksidente 2. QKUK 1. Lëndim në punë 1. Tentim suicid 2. Sulm fizik 1. >> Lindje 15 << Meshkuj 6. Femra 9.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 17.01.2023 >> Vizita Total:  110 << Emergjenca 58. Kirurgji 14. Interno 35. Ortopedi 8. Urologji 3. Neurologji 2. Pulmologji 2. Aksidente 9. QKUK 1. Sulm fizik 3. >> Lindje 6 << Meshkuj 2. Femra 4.  

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 16.01.2023 >> Vizita Total:  103 << Emergjenca 41. Kirurgji 18. Interno 20. Ortopedi 14. Urologji 5. Neurologji 3. Aksidente 6. Exitus 2. >> Lindje 11 << Meshkuj 5. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 15.01.2023 >> Vizita Total: 73 << Emergjenca 37. Kirurgji 11. Interno 20. Ortopedi 4. Urologji 1. Neurologji 4. Pulmologji 2. QKUK 1. Aksidente 15. Sulm fizik 2. Tentim suicid 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 14.01.2023 >> Vizita Total: 88 << Emergjenca 37. Kirurgji 16. Interno 21. Ortopedi 12. Urologji 5. Aksidente 5. >> Lindje  5 << Meshkuj 3. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 13.01.2023 >> Vizita Total: 101 << Emergjenca 53. Kirurgji 11. Interno 22. Ortopedi 12. Urologji 2. Neurologji 4. Pulmologji 1. Psikiatri 1. Aksidente 2. Sulm fizik 1. >> Lindje  7 << Meshkuj 4. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 12.01.2023 >> Vizita Total: 107 << Emergjenca 58. Kirurgji 12. Interno 31. Ortopedi 5. Urologji 4. Neurologji 3. Lëndim në punë 1. QKUK 1. Aksidente 6. Sulm fizik 1. Dhunë në famlje 2. >> Lindje 8 << Meshkuj 4. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

      Datë: 11.01.2023 >> Vizita Total: 92 << Emergjenca 50. Kirurgji 9. Interno 31. Ortopedi 9. Urologji 5. Neurologji 7. QKUK 1. Psikiatri 1. Aksidente 6. Exitus 1. Lëndim në punë 1. Intox. medikament 1. >> Lindje 5 << Meshkuj 4. Femra 1.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 10.01.2023 >> Vizita Total: 117 << Emergjenca 50. Kirurgji 15. Interno 20. Ortopedi 8. Urologji 5. Neurologji 6. QKUK 3. Therje me thikë 1. Aksidente 7. Sulm fizik 2. >> Lindje 9. Meshkuj 4. Femra 5.  

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 09.01.2023 >> Vizita Total: 108 << Emergjenca 50. Kirurgji 23. Interno 25. Ortopedi 5. Urologji 11. Neurologji 1. Pulmologji 3. QKUK 1. Sulm fizik 1. >> Lindje 4. Meshkuj 2. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 08.01.2023 >> Vizita Total: 87 << Emergjenca 21. Kirurgji 18. Interno 3. Ortopedi 12. Urologji 6. Neurologji 2. Pulmologji 1. Infektiv 1. Psikiatri 1. Aksidente 1. >> Lindje 6. Meshkuj 2. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 07.01.2023 >> Vizita Total: 105<< Emergjenca 42. Kirurgji 14. Interno 32. Ortopedi 12. Urologji 4. Neurologji 7. Pulmologji 1. Anestezioni 1. Aksidente 11. Lëndim në punë 1. Dhunë në familje 1. >> Lindje 5. Meshkuj 2. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 06.01.2023 >> Vizita Total: 105 << Emergjenca 47. Kirurgji 10. Interno 22. Ortopedi 13. Urologji 6. Neurologji 1. Pulmologji 1. QKUK 2. Aksidente 10. Sulm fizik 1. Dhunë në famlje 1. >> Lindje 4. Meshkuj 3. Femra 1.  

Raport gjatë 24 orëve

    Datë: 05.01.2023 >> Vizita Total: 124 << Emergjenca 44. Kirurgji 23. Interno 35. Ortopedi 17. Urologji 5. Neurologji 4. Pulmologji 1. Anestezioni 1. Aksidente 9. Sulm fizik 2. Dhunë në familje 1. >> Lindje  9. Meshkuj  8. Femra  1.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 04.01.2022 >> Vizita Total: 105 << Emergjenca 53. Kirurgji 17. Interno 28. Ortopedi 8. Urologji 5. Neurologji 2. Pulmologji 1. QKUK 1. Aksidente 12. Sulm fizik 3. >> Lindje 9 << Meshkuj 5. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 03.01.2023 >> Vizita Total: 91 << Emergjenca 47. Kirurgji 11. Interno 25. Ortopedi 10. Urologji 2. Neurologji 3. Pulmologji 2. Anestezioni 1. QKUK 3. Aksidente 15. Sulm fizik 1. Exitus 1. >> Lindje 4 << Meshkuj 2. Femra 2.  

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 02.01.2023 >> Vizita Total: 120 << Emergjenca 68. Kirurgji 12. Interno 25. Ortopedi 14. Urologji 13. Neurologji 8. QKUK 1. Aksidente 8. >> Lindje 5. Meshkuj 3. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 01.01.2023 >> Vizita Total: 108<< Emergjenca 66. Kirurgji 9. Interno 24. Ortopedi 14. Urologji 5. Psikiatri 1. QKUK 2. Aksidente 13. Sulm fizik 1 >> Lindje 5. Meshkuj 2. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 31.12.2022 >> Vizita Total: 95 << Emergjenca  55. Kirurgji 10. Interno 24. Ortopedi 8. Urologji 3. Neurologji 5. Aksidente 9. QKUK 2. Sulm fizik 2. >> Lindje 2. Meshkuj 1. Femra 1.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 30.12.2022 >> Vizita Total: 81 << Emergjenca 36. Kirurgji 10. Interno 32. Ortopedi 10. Urologji 8. QKUK 5. Aksidente 7. >> Lindje 3 << Meshkuj 1. Femra 2.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 29.12.2022 >> Vizita Total: 114 << Emergjenca 52. Kirurgji 17. Interno 28. Ortopedi 14. Urologji 8. Neurologji 1. Infektiv 1. Pulmologji 2. Aksidente 10. Sulm fizik 6. Lëndim në punë 2. Exitus 2. QKUK  1. >> Lindje 6. Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 28.12.2022 >> Vizita Total: 105 << Emergjenca 70. Kirurgji 5. Interno 19. Ortopedi 8. Urologji 5. Neurologji 2. ORL 1. Pulmo 1. Aksidente 12. Sulm fizik 14. >> Lindje 7. Meshkuj 5. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 27.12.2022 >> Vizita Total: 109 << Emergjenca 55. Kirurgji 12. Interno 23. Ortopedi 15. Urologji 5. Neurologji 2. Pulmologji 1. Psikiatri 1. Anestezion 1. Aksidente 4. QKUK 1. Sulm fizik 2. >> Lindje 6 << Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 26.12.2022 >> Vizita Total: 96 << Emergjenca 50. Kirurgji 10. Interno 27. Ortopedi 12. Urologji 7. Neurologji 1. ORL 1. Psikiatri 1. QKUK 3. Aksidente 6. >> LINDJE 8 << Meshkuj 3. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 25.12.2022 >> Vizita Total: 97 << Emergjenca 53. Kirurgji 11. Interno 22. Ortopedi 9. Urologji 4. Neurologji 3. Pulmologji 3. Psikiatri 1. Dhunë familjare 1. Tentim suicid 1. Exitus 1. QKUK 3. Aksidente 7. >> LINDJE 1 << Meshkuj 1. Femra  

Raport gjatë 24 orëve

25.12.2022 >> Vizita Total: 91 << Emergjenca 53. Kirurgji 11. Interno 22. Ortopedi 9. Urologji 4. Neurologji 3. Pulmologji 3. Psikiatri 1. Dhunë familjare 1. Tentim suicid 1. Exitus 1. QKUK 3. Aksidente 7. >> LINDJE 1. Meshkuj 1. Femra

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 24.12.2022 >> Vizita Total: 97 << Emergjenca 52. Kirurgji 8. Interno 30. Ortopedi 6. Urologji 4. Neurologji 2. Pulmologji 1. QKUK 1. Aksidente 11. >> LINDJE 3 << Meshkuj 1. Femra 2.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 23.12.2022 >> Vizita Total: 83 << Emergjenca 43. Kirurgji 14. Interno 21. Ortopedi 12. Urologji 2. Neurologji 1. Pulmologji 2. QKUK 1. Aksidente 3. Infektiv 1. >> LINDJE 4 << Meshkuj 1. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 22.12.2022 >> Vizita Total: 80 << Emergjenca 38. Kirurgji 14. Interno 25. Ortopedi 2. Urologji 5. Neurologji 3. Lëndim në punë 1. QKUK 2. Aksidente 2. Sulm fizik 2. >> LINDJE 9 << Meshkuj 5. Femra 4.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 21.12.2022 >> Vizita Total: 80 << Emergjenca 46. Kirurgji 5. Interno 22. Ortopedi 5. Urologji 4. Neurologji 4. Dhunë në familje 1. Lëndim në punë 1. QKUK 2. Aksidente 3. Sulm fizik 1. >> LINDJE 4 << Meshkuj 1. Femra 3.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 20.12.2022 >> Vizita Total: 82 << Emergjenca 36. Kirurgji 17. Interno 17. Ortopedi 13. Urologji 7. Neurologji 2. QKUK 1. Aksidente 1. Sulm fizik 2. Lëndim në punë 1. >> Lindje: 5 << Meshkuj 2. Femra 3.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 19.12.2022 >> Vizita Total: 95 << Emergjenca 51. Kirurgji 10. Interno 30. Ortopedi 8. Urologji 2. Neurologji 3. QKUK 2. Aksidente 5. Infektiv 1. Anestezion 1. >> Lindje: 9 << Meshkuj 5. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 18.12.2022 >> Vizita Total: 61 << Emergjenca 24. Kirurgji 10. Interno 23. Ortopedi 1. Urologji 4. Neurologji 1. QKUK 2. Aksidente 4 >> Lindje: 5 << Meshkuj 3. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 17.12.2022 >> Vizita Total: 84 << Emergjenca 31. Kirurgji 16. Interno 27. Ortopedi 8. Urologji 10. Neurologji 3. Pulmologji 3. Anestezioni 2. Aksidente 1. Sulm fizik 2. >> Lindje: 4 << Meshkuj 3. Femra 1.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 16.12.2022 >> Vizita Total: 102 << Emergjenca 53. Kirurgji 15. Interno 25. Ortopedi 8. Urologji 6. Neurologji 1. Pulmologji 1. Psikiatri 1. Aksidente 10. Sulm fizik 1. >> Lindje: 9 << Meshkuj 4. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 15.12.2022 >> Vizita Total: 97<< Emergjenca 50. Kirurgji 7. Interno 31. Ortopedi 10. Urologji 9. Neurologji 4. Pulmologji 1. Infektiv 1. Psikiatri 1. QKUK 4. Aksidente 7. Sulm fizik 2. >> Lindje: 8  << Meshkuj 3. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 14.12.2022 >> Vizita Total: 84 << Emergjenca 26. Kirurgji 19. Interno 31. Ortopedi 7. Urologji 3. Neurologji 3. QKUK 1. Aksidente 1. Sulm fizik 1. Tentim suicid 1. >> Lindje: 9 << Meshkuj 4. Femra 5.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 13.12.2022 >> Vizita Total: 64 << Emergjenca 38. Kirurgji 7. Interno 18. Ortopedi 6. Urologji 1. Neurologji 1. Psikiatri 1. QKUK 1. Aksidente 6. Sulm fizik / Tentim suicid 1. >> Lindje: 2. Meshkuj 1. Femra 1.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 12.12.2022 >> Vizita Total: 90 << Emergjenca 33. Kirurgji 13. Interno 32. Ortopedi 6. Urologji 12. Neurologji 3. Oftalmologji / QKUK 2. Aksidente 1. Sulm fizik 3. Exitus 1. Tentim suicid 1. >> Lindje: 9. Meshkuj 5. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 11.12.2022 >> Vizita Total: 93 << Emergjenca 44. Kirurgji 11. Interno 22. Ortopedi 9. Urologji 9. Pulmologji 5. Neurologji 2. Psikiatri 1. Aksidente 2. Anestezioni 1. Sulm fizik 2. >> Lindje 4 << Meshkuj 2. Femra 2.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 10.12.2022 >> Vizita Total: 74 << Emergjenca 36. Kirurgji 8. Interno 22. Ortopedi 16. Urologji 2. Pulmologji 3. Infektiv 1. Aksidente 4. QKUK 1. Sulm fizik 1. Tentim Suicid 1. >> Lindje 9 << Meshkuj 5. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 09.12.2022 >> Vizita Total: 66 << Emergjenca 20. Kirurgji 17. Interno 15. Ortopedi 10. Urologji 10. Neurologji 4. Aksidente 2. Sulm fizik 1. >> Lindje 8 << Meshkuj 6. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 08.12.2022 >> Vizita Total: 87 << Emergjenca 44. Kirurgji 7. Interno 25. Ortopedi 10. Urologji 4. Neurologji 4. Oftalmologji / QKUK 5. Aksidente 5. Exitus 1. >> Lindje 11. Meshkuj 8. Femra 3.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 07.12.2022 >> Vizita Total: 93 << Emergjenca 48. Kirurgji 9. Interno 25. Ortopedi 2. Urologji 2. Neurologji 1. Pulmologji 1. ORL 1. QKUK 3. Aksidente 4. Sulm fizik 2. >> Lindje 8 << Meshkuj 3. Femra 5.    

Raport gjatë 24 orëve

>> Vizita Total: 82 << Emergjenca 43. Kirurgji 12. Interno 22. Ortopedi 6. Urologji 5. QKUK 1. Aksidente 1. Lëndim në punë 1. Sulm fizik / >> Lindje 10 << Meshkuj 3. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 05.12.2022 >> Vizita Total: 86 << Emergjenca 32. Kirurgji 10. Interno 27. Ortopedi 13. Urologji 5. Pulmologji 2. Neurologji 1. QKUK 2. Aksidente 3. Sulm fizik / >> Lindje 6 << Meshkuj 1. Femra 5.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 04.12.2022 >> Vizita Total: 67 << Emergjenca 32. Kirurgji 10. Interno 16. Ortopedi 6. Urologji 7. Pulmologji 1. Neurologji 6. QKUK / Aksidente 7. Sulm fizik 1. >> Lindje 6 << Meshkuj 4. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 03.12.2022 >> Vizita Total: 81 << Emergjenca 31. Kirurgji 6.. Interno 25. Ortopedi 14. Pulmo 11. Pulmologji 1. Anestezioni 1. QKUK 3. Aksidente 3. Lëndim në punë 1. Exitus 1 >> Lindje 8 << Meshkuj 1. Femra 7.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 02.12.2022 >> Vizita Total: 79 << Emergjenca 30. Kirurgji 15. Interno 20. Ortopedi 15. Pulmo 1. Neurologji / Oftalmologji / QKUK 1. Aksidente 4. Sulm fizik 1. >> Lindje 11 << Meshkuj 4. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 01.12.2022 >> Vizita Total: 64 Emergjenca 23. Kirurgji 13. Interno 12. Pulmologji 1. Urologji 5. Neurologji 3. QKUK / Aksidente 3. Sulm fizik 2. >> Lindje: 9 << Meshkuj 5. Femra 4.    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 30.11.2022 >> Vizita Total: 90 << Emergjenca 26. Kirurgji 20. Interno 33. Ortopedi 4. Urologji 4. Neurologji 3. Anestezioni 1. QKUK 2. Dhunë në familje 1. Intoksikim medikamentoz 1. Tentim suicid 1. Rrëzim 1. Lëndim në punë 2. >> Lindje: 9. Meshkuj 7. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 29.11.2022 >> Vizita: Total: 79 << Emergjenca 32. Kirurgji 14. Interno 22. Ortopedi 10. Urologji 7. Neurologji 2. Infektiv 1. Pulmologji 1. QKUK 1. Anestezioni 1. Sulm fizik 1. >> Lindje: 9. << Meshkuj 4. Femra 5. (-1).

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 28.11.2022 >> Vizita: Total: 79 << Emergjenca 18. Kirurgji 21. Interno 26. Ortopedi 11. Urologji 6. Neurologji 6. Anestezioni 1. Pulmologji 1. Aksidente 1. Dhunë familjare 1. Sulm fizik 2. >> Lindje: 3.<< Meshkuj 1. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 27.11.2022 >> Vizita: Total: 63 Emergjenca 36. Kirurgji 6. Interno 8. Ortopedi 7. Urologji 11. Neurologji / QKUK / Aksidente 7. Sulm fizik   >> Lindje: 3.<< Meshkuj 2. Femra 1.        

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 26.11.2022 >> Vizita: Total: 93 Emergjenca 35. Kirurgji 9. Interno 20. Ortopedi 14. Urologji 6. Neurologji / QKUK 2. Aksidente 4. Sulm fizik 3. >> Lindje: 3.<< Meshkuj 3. Femra /    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 25.11.2022 >> Vizita: Total: 86 Emergjenca 32. Kirurgji 9. Interno 19. Ortopedi 7. Urologji 8. Neurologji 3. QKUK / Aksidente 7 Sulm fizik 4 >> Lindje: 11.<< Meshkuj 8 Femra 3    

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 24.11.2022 >>Vizita Total: 82<< Emergjenca 40. Kirurgji 6. Interno 30. Ortopedi 9. Urologji 1. Neurologji 3. MIQ 1. Psikiatria 2. QKUK / Aksidente 4 Sulm fizik 2 Tentim suicid 1. Refugjat nga Somalia 1. >> Lindje 7. << Meshkuj 3. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 23.11.2022 >> Vizita Total: 92 << Emergjenca  48. Kirurgji  10. Interno  30. Ortopedi  6. Urologji  2. Neurologji  3. Pulmologji 1. QKUK  2. Aksidente  8. Infektiv 1.   Psikiatri 1.   Tentim suicid 1.   >> Lindje:  9 <<   Meshkuj 5.   Femra   4. 

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 22.11.2022 >>Vizita Total:77<< Emergjenca 33. Kirurgji 17. Interno 20. Ortopedi 7. Urologji 4. QKUK 1. Sulm fizik 2. Lëndim në punë 1. Exitus 1. >>Lindje 11.<< Meshkuj 4. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 21.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 103<< Emergjenca 42. Kirurgji 15. Interno 28. Ortopedi 8. Urologji 7. Neurologji 1. QKUK 2. Aksidente 9. Sulm fizik 1. Exitus / >>Lindjet: Total: 14<< Meshkuj 7. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 20.11.2022 >>Vizita Total: 74<< Emergjenca 33. Kirurgji 7. Interno 11. Ortopedi 3. Urologji 1. Neurologji 3. QKUK 1. Aksidente 8. Sulm fizik 3. Tentim suicid 1. Lëndim 1. >>Lindje 2<< Meshkuj 2. Femra /

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 19.11.2022 >>Vizita Total: 98<< Emergjenca 40. Kirurgji 4. Interno 33. Ortopedi 10. Urologji 7. Neurologji 6. QKUK 2 Aksidente 5. Sulm fizik 2. Helmim me acid 1. >>Lindje 11<< Meshkuj 5. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 18.11.2022 >>Vizita Total: 77<< Emergjenca 40. Kirurgji 7. Interno 22. Ortopedi 12. Urologji 2. Neurologji 2. QKUK 2 Aksidente 2. Lëndim në punë 1. >>Lindje 11<< Meshkuj 5. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 17.11.2022 >>Vizita Total: 99<< Emergjenca 52. Kirurgji 11. Interno 26. Ortopedi 10. Urologji 3. Neurologji 2. QKUK 2. Aksidente 2. Lëndim në punë 1. Sulm fizik 4. Rrëzim 1 >>Lindje 11<< Meshkuj 5. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 16.11.2022 >>Vizita Total: 104<< Emergjenca 47. Kirurgji 9. Interno 26. Ortopedi 9. Urologji 6. QKUK 1. Aksidente 2. Goditje e rrymës 1 Sulm fizik 1. >>Lindje 9<< Meshkuj 2. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

DATË: 15.11.2022 >>Vizita Total: 78<< Emergjenca 40. Kirurgji 7. Interno 23. Ortopedi 10. Urologji 1. Neurologji 1. QKUK 1. Aksidente / Exitus / Lëndim në punë 1. Tentim suicid 3. >>Lindje 7<< Meshkuj 5. Femra 2.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 14.11.2022 >>Vizita Total: 88<< Emergjenca 47. Kirurgji 10. Interno 16. Ortopedi 6. Urologji 6. Neurologji 1. Pulmologji 1. Anestezioni 2. QKUK 3. Aksidente 4. Exitus 1. Lëndim në punë 1. Therje me thikë 1. Rrëzim 1 >>Lindje 8<< Meshkuj 5. Femra 3. 

Raport gjatë 24 orëve

Datë 13.11.2022 >>Vizita Total: 82<< Emergjenca 32. Kirurgji 13. Interno 24. Ortopedi 9. Urologji 7. Neurologji 2. Infektiv 1. QKUK 1. Aksidente 4. Sulm fizik 2. Psikiatri 1. >>Lindje 4<< Meshkuj 2. Femra 2. 

Raport gjatë 24 orëve

Datë:12.11.2022 >>Vizita Total: 100<< Emergjenca 52. Kirurgji 18. Interno 26. Ortopedi 7. Urologji 8. Neurologji 2. Infektiv 1. Anestezioni 1. QKUK 2. Aksidente 4. Sulm fizik 2. Psikiatri 1. Rrëzim nga lartësia 1. >>Lindje 6<< Meshkuj 2. Femra 4. 

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 11.11.2022 >>Vizita Total: 79<< Emergjenca 36. Kirurgji 15. Interno 18. Ortopedi 12. Urologji 7. Pulmologji 1. Infektiv 1. QKUK 2. Aksidente 5. Sulm fizik 3. Psikiatri 1. Rrëzim nga lartësia 1. >>Lindje 16<< Meshkuj 6. Femra 10.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 10.11.2022. >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 94<< Emergjenca 53. Kirurgji 9. Lëndim në punë 2. Ortopedi 8. Urologji 1. Neurologji 3. Intoksikim me barna 1. QKUK / Aksidente 3. Sulm fizik 3. Exitus / >>Lindjet: Total: 12<< Meshkuj 5. Femra 7.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 09.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 111<< Emergjenca 55. Kirurgji 7. Lëndim në punë 1. Ortopedi 11. Urologji 5. Neurologji 3. Psikiatri / QKUK /. Aksidente 9. Sulm fizik 1. Exitus / >>Lindjet: Total: 7<< Meshkuj 4. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 08.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 90<< Emergjenca 36. Kirurgji 11. Lëndim në punë 1 Ortopedi 9. Urologji 9. Neurologji 2. Psikiatri / QKUK 1. Aksidente 3. Sulm fizik / Exitus / >>Lindjet: Total: 8<< Meshkuj 6. Femra 2. 

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 08.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 110<< Emergjenca 56. Kirurgji 6. Lëndim në punë / Ortopedi 16. Urologji 4. Neurologji 4. Psikiatri / QKUK 2. Aksidente 2. Sulm fizik 2. Exitus / >>Lindjet: Total: 10<< Meshkuj 9. Femra 1.

Raport gjatë 24 orëve.

Datë: 06.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 81<< Emergjenca 25. Kirurgji 18. Psikiatri 1. Ortopedi 13. Urologji 7. Interno 27. Pulmologji 1. QKUK / Aksidente 2. Sulm fizik 3. Exitus / >>Lindjet: Total: 6<< Meshkuj 3. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 05.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 96<< Emergjenca 46. Kirurgji 17. Lëndim në punë 1. Ortopedi 16. Urologji 1. Neurologji / Psikiatri / QKUK 2. Aksidente / Sulm fizik / Exitus / >>Lindjet: Total: 7<< Meshkuj 4. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 04.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 80<< Emergjenca 35. Kirurgji 14. Lëndim në punë / Ortopedi 5. Urologji 3. Neurologji / Psikiatri / QKUK / Aksidente 2. Sulm fizik / Exitus 1. >>Lindjet: Total: 7<< Meshkuj 4. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 03.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 103<< Emergjenca 47. Kirurgji 8. Lëndim në punë 1. Ortopedi 12. Urologji 1. Neurologji 1. Psikiatri 1. QKUK 1. Aksidente 4. Sulm fizik 4. Exitus 1. >>Lindjet: Total: 7<< Meshkuj 4. Femra 3. 

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 02.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 102<< Emergjenca 49. Kirurgji 6. Interno 22. Ortopedi 20. Urologji 10. Neurologji 2. Oftalmologji / QKUK 1. Aksidente 2. Sulm fizik 1. Exitus 2. >>Lindjet: Total: 10<< Meshkuj 4. Femra 6.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 01.11.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 119<< Emergjenca 53. Kirurgji 15. Interno 42. Ortopedi 10. Urologji / Neurologji 2. Oftalmologji / QKUK 1. Aksidente 6. Sulm fizik 1. >>Lindjet: Total: 7<< Meshkuj 3. Femra 4.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 31.10.2022 >>Vizita Njësia Emergjencës Total: 101<< Emergjenca 57. Kirurgji 9. Interno 22. Ortopedi 12. Urologji 4. Neurologji 1. Oftalmologji 1. QKUK 1. Aksidente 13. Sulm fizik 1. >>Lindjet: Total: 7<< Meshkuj 4. Femra 3.

Raport gjatë 24 orëve

Datë: 30.10.2022 Gjatë 24 orëve në Spitalin e Përgjithshëm”Prim.Dr. Daut Mustafa” në Prizren, kanë marrë shërbime shëndetësore 63 pacientë, prej tyre 41 pacientë janë trajtuar në Shërbimin e Emergjecës, 6 raste kanë qenë aksidente në komunikacion, ndërsa 2 raste janë transferuar për QKUK. Në sallën e lindjes kanë lindur 9 fëmijë, prej tyre 1 femër […]