Data: 19-06-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

13.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 45;  Kirurgji 15;  Interno 26;  Ortopedi 16;  Urologji 9;  Neurologji 4;   QKUK 3;  Aksidente 10;  Sulm Fizik 1; >> LINDJE 13;  Meshkuj 6;  Femra 7;

Lexo Komentet

Comments are closed.