Data: 28-03-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

 • Drejtoria

  +383 29 243 134
 • Rruga Shkronjat

  20000, Prizren
 • Emaili

  spitali.prizren@rks-gov.net

Departamentet e Spitalit të përgjithshëm të Prizrenit

Departamenti i anestezionit me mjekësi emergjente


Awesome Logo

Kujtim Kryeziu

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769766 Email: kujtimikapre@yahoo.com

Kujtim Kryeziu

Awesome Logo

Byran Godeni

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769716 Email: byrhangodeni@hotmail.com

Byran Godeni

Awesome Logo

Dr. Syla Osmanaj

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 677 Email: 

Dr. Syla Osmanaj

Awesome Logo

Resmi Kryeziu

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769715 Email: resmi.kryeziu@gmail.com

Resmi Kryeziu

Awesome Logo

Dr. Mentor Rexhbeqaj

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769758 Email: mrexhebeqaj@yahoo.com

Dr. Mentor Rexhbeqaj

Awesome Logo

Bekim Krasniqi

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 937576

Bekim Krasniqi

Awesome Logo

Dr. Sherif Krasniqi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 396 Email:

Dr. Sherif Krasniqi

Awesome Logo

Ardita Mazreku

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +383 45 104 240 Email: 

Ardita Mazreku

Departamenti i diagnostikës


Awesome Logo

Dr. Elvira Salihi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 621 Email:

Dr. Elvira Salihi

Awesome Logo

Makfire Skeja

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +386 49 769747 Email: makfireskeja1@hotmail.com

Makfire Skeja

Awesome Logo

Dr. Medija Smaili

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 Email: 

Dr. Medija Smaili

Awesome Logo

Arben Bytyqi

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +383 Email: 

Arben Bytyqi

Awesome Logo

Mr. Muharem Rama

 • Pozita: Shef i Barnatores Telefoni: +386 49 769939 Email: barnatorjasppz@hotmail.com

Mr. Muharem Rama

Awesome Logo

Yzxhan Hapqi

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +386 49 769749

Yzxhan Hapqi

Awesome Logo

Dr. Sadri Beqiri

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 640 Email: 

Dr. Sadri Beqiri

Awesome Logo

Flurim Berisha

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769751 Email: flurimberisha2012@hotmail.com

Flurim Berisha

Awesome Logo

Safete Nishori

 • Pozita: Shefe e Repartit Telefoni: +386 49 769925 Email: safete_nishori@hotmail.com

Safete Nishori

Awesome Logo

Shqipe Ajgeraj

 • Pozita: Kryeinfermjer Reparti Telefoni: +386 49 769752 Email: shqipe.ajgeraj@gmail.com

Shqipe Ajgeraj

Awesome Logo

Dr. Agim Sefa

 • Pozita: Shef i Ambulancave Specialistike Telefoni: +383 45 104 385 Email: 

Dr. Agim Sefa

Awesome Logo

Drita Koqinaj

 • Pozita: Kryeinfermjer e Reparti Telefoni: +386 49 769731 Email: drita_koqinaj@hotmail.com

Drita Koqinaj

Departamenti i sëmundjeve të brendshme


Awesome Logo

Dr. Rami Krasniqi

 • Shef i Repartit – Neurologji

Dr. Rami Krasniqi

Awesome Logo

Ilir Kaçnaiku

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit – Neurologji Telefoni: +386 49 769733 Email: ilir.kacaniku@live.com

Ilir Kaçnaiku

Awesome Logo

Dr.

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 Email:

Dr.

Awesome Logo

Agron Nebiu

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769675 Email: agronnebiu76@hotmail.com

Agron Nebiu

Awesome Logo

Dr. Beram Karanezi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769899 Email: agronnebiu76@hotmail.com

Dr. Beram Karanezi

Awesome Logo

Anita Salla

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni:+386 49 769736 Email: anita_salla@hotmail

Anita Salla

Awesome Logo

Dr. Imet Poniku

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769917

Dr. Imet Poniku

Awesome Logo

Flurie Kryeziu

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +386 49 769734 Email: flurijekryeziu@gmail.com

Flurie Kryeziu

Awesome Logo

Dr. Naser Ejupi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769909 Email: naser_ejupi@hotmail.com

Dr. Naser Ejupi

Awesome Logo

Afrim Morina

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +383-45-104-261 Email: amori.inf@hotmail.com

Afrim Morina

Awesome Logo

Dr. Mujadin Tërshnjaku

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 618

Dr. Mujadin Tërshnjaku

Awesome Logo

Alemsha Jashari

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +383

Alemsha Jashari

Awesome Logo

Dr. Rexhep Hapqiu

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769895 Email: rexhephapciu@hotmail.com

Dr. Rexhep Hapqiu

Awesome Logo

Valmir Avdaj

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +383 Email: 

Valmir Avdaj

Awesome Logo

Dr. Fazli Berisha

 • Pozita: Shef i Njësisë Telefoni: +383 45 104 367 Email: 

Dr. Fazli Berisha

Awesome Logo

Shejnur Galo

 • Pozita: Kryeinfermiere e Njësisë Telefoni: +383 Email: 

Shejnur Galo

Departamenti i degëve kirurgjike


Awesome Logo

Dr. Bajram Duraj

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +377 44 184154

Dr. Bajram Duraj

Awesome Logo

Ertan Topojan

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +383 45-104-221 Email: 

Ertan Topojan

Awesome Logo

Dr. Bashkim Thaqi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 76979 Email: drthacib@yahoo.com

Dr. Bashkim Thaqi

Awesome Logo

Fevzi Xhemali

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769705 Email: fevziu_xh@hotmail.com

Fevzi Xhemali

Awesome Logo

Dr. Menan Gashi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769823 Email: ortmen12@hotmail.com

Dr. Menan Gashi

Awesome Logo

Enver Halitaj

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769706 Email: enverhalitaj3@gmail.com

Enver Halitaj

Awesome Logo

Dr. Bali Gashi

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +386 49 769674 Email: balidrgashi@yahoo.com

Dr. Bali Gashi

Awesome Logo

Ramiz Kabashi

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +386 49 769683 Email: ramizkabashi012@hotmail.com

Ramiz Kabashi

Awesome Logo

Dr.

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 Email: 

Dr.

Awesome Logo

Dashurije Çoçaj

 • Pozita: Kryeinfermier i Repartit Telefoni: +386 49 769708 Email: dashe_69@hotmail.com

Dashurije Çoçaj

Departamenti për nëna dhe fëmijë


Awesome Logo

Dr. Samedin Xhabali

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 613 Email:

Dr. Samedin Xhabali

Awesome Logo

Fidan Paqarizi

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +386 49 769684 Email: fpacarizi60@gmail.com

Fidan Paqarizi

Awesome Logo

Dr. Shukri Lecaj

 • Pozita: Shef i Repartit Telefoni: +383 45 104 356 Email: 

Dr. Shukri Lecaj

Awesome Logo

Selvete Krasniqi

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +383

Selvete Krasniqi

Awesome Logo

Dr. Sebajdin Gjini

 • Pozita: Shef  i Repartit Telefoni: +386 49 769789 Email: sebajdingj@hotmail.com

Dr. Sebajdin Gjini

Awesome Logo

Leonora Hoxha

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +386 49 769690 Email: h.leonora2@gmail.com

Leonora Hoxha

Awesome Logo

Dr. Pakize Topojani

 • Pozita: Shefe e Repartit Telefoni: +386 49 769894 Email:pakizemisolli@gmail.com

Dr. Pakize Topojani

Awesome Logo

Sanije Tafallari

 • Pozita: Kryeinfermiere e Repartit Telefoni: +383 45 104 214

Sanije Tafallari