Data: 09-12-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

10.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 51;  Kirurgji 12;  Interno 31;  Ortopedi 10;  Urologji 4;  Neurologji 1;  Pulmologji 1    QKUK 1;  Aksidente 8;  >> LINDJE 5;  Meshkuj 4;  Femra 1;

Lexo Komentet

Comments are closed.