Data: 01-10-2022 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Procedurat e Përgjegjësisë Disiplinore dhe Materiale

Lexo Komentet

Comments are closed.