Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

18.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 41;  Kirurgji 15;  Interno 26;  Ortopedi 24;  Urologji 5;  Neurologji 2;  QKUK 1;  Aksidente 1; >> LINDJE 4;  Meshkuj 1;  Femra 3;

Lexo Komentet

Comments are closed.