Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

17.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 46;  Kirurgji 12;  Interno 26;  Ortopedi 15;  Urologji 4;  Neurologji 5;   Aksidente 2;  Sulm Fizik 2;  >> LINDJE 2;  Meshkuj 1;  Femra 1;

Lexo Komentet

Comments are closed.