Data: 19-06-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

14.06.2023 – Raport gjatë 24 orëve

 Emergjenca 45;  Kirurgji 26;  Interno 32;  Ortopedi 12;  Urologji 7;  Neurologji 4;  Pulmologji 2;    QKUK 1;  Aksidente 5;  Sulm Fizik 3;  Lëndim në punë 1;  >> LINDJE 5;  Meshkuj 2;  Femra 3;

Lexo Komentet

Comments are closed.