Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Raporti i punës për vitin 2023 për Repartin e ORL-së me Shërbimin Maksillofacial

Prizren, 16 shkurt 2024

ORL: Gjatë vitit 2023 janë hospitalizuar 1229 pacientë me gjithsejt 5435 ditë shërimi. Janë kryer: 926 operacione, 10466 vizita specialistike, 3215 intervenime të ndryshme (lëndime, trupa të huaj, fraktura të hundës, gjakderdhje nga hunda, abcese në reagjionin kokës dhe qafës etj.), 1351 Audiograme dhe 667 Tympanograme.

Reparti i ORL-së ka 6 dhoma të pacientëve me gjithsej 18 shtretër.

Reparti udhëhiqet nga Dr. Sylejman Nishori. Në repart punojnë 6 mjekë specialistë të ORL-së, 8 infermier/e, 4 instrumentare në sallën operative dhe 2 higjienist/e. Stafi infermieror dhe teknik ofron shërbime edhe për Shërbimin e Maksillofaciales.

Shërbimi i Maksillofacial: Gjatë vitit 2023 janë kryer:177 operacione, 2461 vizita specialistike dhe 1958 intervenime të ndryshme.

Shërbimi maksillofaciales ka 4 shtretër, 4 mjekë specialistë maksillofacialë dhe udhëhiqet nga Dr. Visar Sadiku.

Lexo Komentet

Comments are closed.