Data: 14-04-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Vizitë e delegacionit të Izolas

29 Qershor 2023


Temat e diskutimit: Operacionet menaxheriale, duke theksuar rendësinë e operacioneve efektive të përditshme spitalore, të tilla si: menaxhimi i fluksit të pacientëve, planifikimi, shpërndarja e burimeve dhe koordinimi i shërbimeve shëndetësore, eksplorimi i metodave për të përmirësuar efikasitetin operacional, përmirësimet në përvojën e pacientit që mund të zvogëlojnë ndjenjën e tyre të zhgënjimit dhe të krijojnë marredhënie me pozitive staf-pacient dhe për të maksimizuar përdorimin e burimeve), Menaxhimi Financiar, Menaxhimi i Burimeve Njerezore, Menaxhimi i cilësisë dhe rrezikut, Menaxhimi i Teknologjisë së Informacionit, si dhe Planifikimi Strategjik.

Qeveria e Luksemburgut, përmes projektit KSV/017, përkatësisht LuxDev-it, në vazhdimësi është duke përkrahur Spitalin e Prizrenit në fusha të ndryshme, si: hartimin e veglave të punës, infrastrukturë, pajisje, trajnime, si dhe standardizimin e proceseve të punës si parakushte drejt arritjes së akreditimit ndërkombëtarë, që është edhe një nga synimet kryesore të Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit.

Lexo Komentet

Comments are closed.