Data: 27-02-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Punëtori  për riorganizimin, ridimensionimin dhe renovimin e Spitalit të Prizrenit

Prizren, 13 dhe 14 mars 2023

Në kuadër të aktiviteteve të projektit KSV/017 –LuxDev, të hënën dhe të martën, në “Tiffany”, Prizren, është mbajtur punëtoria dy ditore, ku është bërë prezantimi i shqyrtimit dhe analizës për riorganizimin, ridimensionimin dhe renovimin e Spitalit të Prizrenit, si dhe prezantimi i Planit Zhvillimor Institucional (PZhI) të përditësuar nga ekipi i spitalit. 

Lexo Komentet

Comments are closed.