Data: 26-09-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Prezantohet Master plani

6 Qershor 2023,

Në kuadër të aktiviteteve të LuxDev, të martën, në restorantin “Tiffany” është mbajtur punëtoria për Master Planin e Spitalit.

Në punëtori janë shtjelluar gjetjet e Masterplanit për shërbimin e urgjencës, si dhe diskutimet rreth prezantimeve më të fundit nga ekspertët e angazhuar në këtë projekt.

Z. Charis Savvides, arkitekt i përfshirë në Masterplanin e SP Prizrenit, ka prezantuar  aspektet arkitekturore dhe faktorëve kyç të projektimit të Draft Masterplanit, kurse Z. Alain Yvorra, Bioinxhinier mjekësor, ka prezantuar të gjeturat rreth  teknologjisë mjekësore dhe aspekteve të infrastrukturës së Draft Master Planit

Lexo Komentet

Comments are closed.