Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Akti i nënshkrimit të Memorandumit të bashkëpunimit të Spitalit të Prizrenit dhe spitalit të gjilanit me Spitalet Izola, Celje dhe Murska Sobota të Sllovenisë

Prishtinë, 17 mars 2023

Lexo Komentet

Comments are closed.