Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Punëtori me temë: “Rëndësia e Planit Zhvillimor dhe prioritet për të ardhmen”

Punëtori me temë: “Rëndësia e Planit Zhvillimor dhe prioritet për të ardhmen”

Prizren, 24.08.2022

Në kuadër të aktiviteteve të projektit KSV/017 –LuxDev, të mërkurën, në “Tiffany”, Prizren, është mbajtur punëtoria në të cilën është diskutuar për rëndësinë e aktiviteteve të Planit Zhvillimor dhe prioriteteve për të ardhmen.

Në punëtorinë e paraditës Dr. Dorjan Marusic dhe Dr.Afërdita Ademi Osmani kanë folur për “Rëndësia e Planit Zhvillimor Institucional, Planit të Burimeve Njerëzore dhe Procedurave Standarde të Operimit, ndërsa në punëtorinë e pasditës Dr.Narqize Arënliu Hoxhaj, drejtoreshë e spitalit, ka prezantuar punën dhe prioritetet për të ardhmen.

Në punëtori kanë marrë pjesë menaxhmeti i spitalit, grupi punues i spitalit dhe ekspert nga projekti Luxdev.

 

 

Lexo Komentet

Comments are closed.