Data: 13-07-2024 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Takim me media

Prizren, 15.07.2022

Dr. Narqize Arënliu –Hoxhaj, drejtoreshë ekzekutive, ka mbajtur takimin e parë me media pas marrjes së dytës së drejtorshës ekzekutive të Spitalit.Në takim është prezantuar gjendja aktuale  dhe planet për të ardhmen. Drejtoresha ekzekutive ka falënderuar mediat për punën dhe prezantimin e gjendjes në spital, duke shpreh gatishmëri për bashkëpunim dhe transparencë në dhënien e infermacioneve për punët dhe aktivitet e spitalit.

Lexo Komentet

Comments are closed.