Faqja fillestare
 
 TitulliKategoriaShtuar me
Spitali Rajonal i Prizrenit Raport Pune 200927.07.2010
Spitali i Prizrenit Raporti janar nentor 201122.12.2011
Publikim i Statutit STATUTI I SPITALEVE 07.04 201606.04.2017
Rregullore nr. 998 Per pushime13.04.2017
Rregullore nr. 999 Procedurat e Pergjegjesise Disiplinore dhe Materia13.04.2017
Rregullore nr. 1000 Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave13.04.2017
Rregullore nr. 1001 Veshjen dhe dukjen e te punesuareve ne te gjitha i13.04.2017