Faqja fillestare
 
 TitulliKategoriaShtuar me
Spitali Rajonal i Prizrenit Raport Pune 20097/27/2010
Spitali i Prizrenit Raporti janar nentor 201112/22/2011
Publikim i Statutit STATUTI I SPITALEVE 07.04 20164/6/2017
Rregullore nr. 998 Per pushime4/13/2017
Rregullore nr. 999 Procedurat e Pergjegjesise Disiplinore dhe Materia4/13/2017
Rregullore nr. 1000 Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave4/13/2017
Rregullore nr. 1001 Veshjen dhe dukjen e te punesuareve ne te gjitha i4/13/2017