Data: 27-09-2023 24 orë Emergjenca kontakto numrin +383 45 104 230

  • Drejtoria

    +383 29 243 134
  • Rruga Shkronjat

    20000, Prizren
  • Emaili

    spitali.prizren@rks-gov.net

Fotografitë përjetësojnë momentet!

Çast i fiksuar me datë 11.12.2020 gjatë një interventi të rrallë me shkallë të lartë vështirësie, i pari i realizuar në Spitalin e Prizrenit, tek pacientja S.L. 32 vjeçe me dg preoperative: apendicitis phlegmonosa et cholecystitis calculosa ku u realizua me sukses apendectomia et cholecystectomia laparoscopica.

Kirurgjia miniinvazive me të gjithë avantazhet e saj si: ditëqëndrim më i shkurtër spitalor, rekuperim më i shpejtë postoperativ, komplikacione më të pakëta, kosto më e ulët etj, tashmë prej vitesh përbënë realitet të përditshëm dhe të prekshëm nga pacientet e Spitalit Prizren, falë aftësive të larta të stafit tv kirurgjisë të spitalit tonë.

Operatori

Prof.Ass.Dr.Afrim Q. Avdaj, me ekipin qe realizoi operimin.

Lexo Komentet

Comments are closed.